Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Voor ouders

Wat als mijn kind wordt verdacht van een strafbaar feit?

Als uw zoon of dochter door de politie wordt verdacht van een strafbaar feit kan uw kind worden aangehouden en naar het politiebureau worden gebracht. De politie mag uw kind dan maximaal 9 uur ophouden op het politiebureau. Deze periode kan gebruikt worden voor verhoor.

Indien uw kind op verdenking van een misdrijf is aangehouden heeft uw kind recht op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor. Ook heeft uw kind recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon tijdens het verhoor. Dat kan bijvoorbeeld één van de ouders zijn of een advocaat. Uw kind kan dat zelf kenbaar maken. Indien uw kind geen vertrouwenspersoon bij het verhoor wil hebben, dan moet de advocaat dit kenbaar maken aan de ouders. U kunt dan bepalen dat er wel een advocaat bij het verhoor aanwezig moet zijn.

Soms mag uw kind na het verhoor direct weer naar huis. Uw kind kan dan direct - maar meestal op een later moment - bericht van justitie krijgen of de zaak verder wordt vervolgd. Die vervolging kan bestaan uit een strafbeschikking of transactie van de officier van justitie om een aantal uren taakstraf te werken of een geldboete te betalen.

Uw kind kan ook gedagvaard worden om voor de kinderrechter te verschijnen. U ontvangt daarover vooraf thuis bericht, waarin staat op welke datum en tijdstip de zitting plaatsvindt. U bent als ouder, net als uw kind, verplicht te verschijnen op deze zitting. De kinderrechter is een rechter die gespecialiseerd is in jeugdstrafrecht.

Wanneer uw kind na een periode van 9 uur niet in vrijheid wordt gesteld, wordt uw kind in verzekering gesteld. Deze inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. De politie heeft daardoor meer tijd om de zaak tegen uw kind te onderzoeken. Ook indien uw kind wordt verdacht van ernstige misdrijven, wordt uw kind mogelijk in verzekering gesteld. De inverzekeringstelling kan met 3 dagen worden verlengd in bijzondere gevallen.

Op het moment dat uw kind in verzekering wordt gesteld krijgt hij/zij altijd kosteloos bezoek van een advocaat. Dit bezoek wordt gedaan door de piketadvocaat die op dat moment dienst heeft, tenzij uw kind aangeeft een voorkeursadvocaat te hebben. U kunt ook op een later moment een advocaat naar keuze inschakelen om de belangen van uw kind verder te behartigen. Het is mogelijk in overleg met de politie uw kind op het politiebureau te bezoeken.

Tijdens de periode van inverzekeringstelling kan uw kind weer in vrijheid worden gesteld. Uw kind kan ook worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De officier van justitie vraagt dan om het voorarrest te mogen verlengen. De rechter-commissaris kan bepalen dat uw kind 14 dagen langer vast moet blijven zitten. Dit heet de bewaring. Uw kind wordt dan overgebracht naar een jeugdgevangenis. De rechter-commissaris kan de vordering van de officier van justitie ook afwijzen, of beslissen dat uw kind onder bepaalde voorwaarden weer naar huis mag. De advocaat van uw kind is bij deze voorgeleiding aanwezig om juridische bijstand te verlenen.

Na de termijn van de bewaring kan deze termijn nog verder worden verlengd. Hierover beslist de raadkamer (3 rechters) van de rechtbank. Deze verlenging van het voorarrest heet de gevangenhouding en kan voor maximaal 90 dagen worden bevolen.

Indien u kind in voorarrest blijft, moet de eerste zitting voor de kinderrechter altijd binnen de termijn van de gevangenhouding plaatsvinden, dus binnen maximaal 107 of 110 dagen na de aanhouding van uw kind.

Als u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl