Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Strafbeschikking

Wanneer u wordt verdacht van een overtreding of een misdrijf kan de officier van justitie u in sommige gevallen zelf - dus buiten de rechter om - een straf op te leggen. Deze strafbeschikking kan bestaan uit de volgende straffen of maatregelen:

  • een geldboete;
  • onttrekking aan het verkeer van goederen;
  • een taakstraf tot 180 uur (minderjarigen tot 60 uur);
  • ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten hoogste zes maanden;
  • de verplichting tot betaling aan de staat van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer.

De strafbeschikking kan voorts aanwijzingen bevatten waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld het afstand doen of de uitlevering van voorwerpen, de voldoening van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of aanwijzingen betreffende uw gedrag.

Indien aan u een strafbeschikking is opgelegd, is het volgende van groot belang:

  • Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking moet u binnen 14 dagen na kennisname verzet instellen. Doet u dat niet dan is de strafbeschikking definitief.
  • Indien u voldoet aan de strafbeschikking - bijvoorbeeld door betaling van de geldboete - dan erkent u schuld en kunt u geen verzet meer instellen.
  • De strafbeschikking wordt vermeld op uw justitiële documentatie en kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De rechter komt na het instellen van verzet vaak tot een ander oordeel dan de officier van justitie. Dit kan leiden tot een lagere straf of soms zelfs tot vrijspraak.

In veel gevallen kan het daarom verstandig zijn tijdig verzet in te stellen. Als u twijfelt of u de aan u opgelegde strafbeschikking moet accepteren of daar meer informatie over wilt, is het verstandig tijdig een strafrechtadvocaat te raadplegen. Wij kunnen u in alle gevallen daarover adviseren en ook bijstaan in de verzetprocedure. 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl