Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Tussenarrest Hoge Raad in zaak Baflo

Vandaag, 13 december 2016, heeft de Hoge Raad een tussenarrest gewezen naar aanleiding van het cassatieberoep dat door mr. M.C. van Linde was ingediend tegen het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 11 december 2014. Het hof had de verdachte, de inmiddels 31-jarige Alasam S., in hoger beroep voor de doodslag in 2010 op politieman Dick Haveman en een tweetal pogingen doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met oplegging van de TBS maatregel.

In cassatie zijn door de verdediging verschillende klachten geformuleerd tegen de beslissing van het hof, waaronder een klacht dat het proces-verbaal van de zitting in hoger beroep niet volgens de wettelijke regels is opgesteld.

De Hoge Raad overweegt ten aanzien van deze klacht:

Wat betreft de verklaringen die de deskundigen hebben afgelegd op de terechtzitting in hoger beroep van 12 november 2014, behelst voormeld proces-verbaal uitsluitend de zakelijke inhoud van die verklaringen voor zover deze zijn gebruikt in de bestreden einduitspraak. Het proces-verbaal behelst niet de overige (zakelijke) inhoud van die verklaringen noch hetgeen overigens op de terechtzitting van 12 november 2014 achtereenvolgens aan de orde is geweest. In dit opzicht voldoet het proces-verbaal niet aan de eisen van het eerste en het tweede lid van art. 326 Sv. Daaraan doet niet af dat aan het proces-verbaal een geluidsopname is gehecht van hetgeen op die terechtzitting aan de orde is geweest. ‚Äč

Er was in deze zaak door het gerechtshof deels volstaan met het aan het proces-verbaal hechten van een geluidsopname van de zitting.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze klacht van de verdediging gegrond is. Het gerechtshof krijgt de gelegenheid om het proces-verbaal alsnog op de door de wet voorgeschreven wijze uit te werken. De zaak is door de Hoge Raad verwezen naar de rolzitting van 14 maart 2017.

De uitspraak is hier te vinden.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl