Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Uitspraak Hof in zaak Baflo: 6 jaar en TBS

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Baflo. Onze cliënt Alasam S. werd verweten zijn vriendin Renske Hekman te hebben vermoord. Tevens waren onder meer een moord op agent Haveman en twee pogingen moord op omstanders ten laste gelegd. Aan cliënt werd een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd en de maatregel van TBS met dwangverpleging. Alasam S. kreeg eerder van de rechtbank een gevangenisstraf van 28 jaar opgelegd voor twee maal moord en tweemaal poging moord.

De verdediging werd in beide instanties gevoerd door mr Mathieu van Linde.

Het gerechtshof heeft het verweer dat bij onze cliënt de voor moord vereiste voorbedachte raad ontbrak gehonoreerd. Hij werd daarom vrijgesproken van de ten laste gelegde (pogingen) moord. Daarnaast heeft het hof conform het pleidooi van de verdediging onze cliënt vrijgesproken van gekwalificeerde doodslag op agent Haveman.

Door de verdediging is veel energie gestoken in het bestrijden van de bevindingen in het rapport van het Pieter Baan Centrum. In eerste aanleg was door de verdediging psychiater Takkenkamp ingeschakeld als deskundige. Hij kwam tot de conclusie dat onze cliënt ten tijde van de delicten in een psychose verkeerde.

Na het teleurstellende vonnis van de rechtbank heeft mr. Van Linde het hof verzocht om nieuwe deskundigen te benoemen om onze cliënt nader te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in de benoeming door het hof van een hoogleraar forensische psychiatrie en een hoogleraar forensische psychologie. Deze beide deskundigen zijn evenals psychiater Takkenkamp tot de conclusie gekomen dat onze cliënt ten tijde van de delicten in een psychose verkeerde.

Door de verdediging is in hoger beroep ook mevrouw Eikelenboom-Schieveld als deskundige ingeschakeld. Zij heeft onder meer gerapporteerd dat onze cliënt een afwijking in zijn DNA heeft waardoor hij aantoonbaar slecht in staat is het door hem gebruikte middel paroxetine te verwerken. Volgens deze deskundige was er sprake van een toxisch delirium bij onze cliënt. Haar advies was om onze cliënt volledige ontoerekeningsvatbaar te achten. Dit advies is niet gevolgd.

Het gerechtshof heeft in zijn arrest geoordeeld dat onze cliënt Alasam S. ten tijde van de door hem gepleegde delicten in een psychose verkeerde. Ten aanzien van de doodslag op Renske Hekman oordeelt het hof bovendien dat hij volledige ontoerekeningsvatbaar is. Cliënt is ter zake van dat feit ontslagen van alle rechtsvervolging (OVAR).

Ter zake van de overige feiten heeft het hof geoordeeld dat onze cliënt als sterk verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Om die reden is aan hem voor de overige feiten een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd en de maatregel van TBS.

De verdediging zal het arrest van het gerechtshof nog uitgebreid moeten bestuderen en gaan bespreken met onze cliënt. Hoewel de beslissing van het hof op diverse belangrijke onderdelen de standpunten van de verdediging volgt, is het verrassend dat de maatregel TBS werd opgelegd. Dit was door de deskundigen uitdrukkelijk niet geadviseerd.

Tegen het arrest van het hof kan cassatie worden ingesteld. Hiervoor is een termijn van 14 dagen.

Het arrest van het gerechtshof is hier te vinden.

 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl