Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

RSJ: Nieuwe beslissing onbegeleid verlof voor levenslang gestrafte

Op 27 maart 2017 heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den Haag uitspraak gedaan in het beroep dat door de raadsman mr M.C. van Linde namens zijn cliënt Loi Wah C. was ingesteld tegen de beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarbij een verzoek om onbegeleid verlof was afgewezen. Cliënt zit sinds 9 oktober 1987 een levenslange gevangenisstraf uit die hem uiteindelijk door het gerechtshof in Den Haag werd opgelegd.

Door de RSJ is vastgesteld dat de zeven (onder beveiliging) genoten verloven goed zijn verlopen en dat er geen belemmeringen en risico’s naar voren zijn gekomen die in de weg kunnen staan aan het verlenen van onbegeleid verlof. De RSJ overweegt daarnaast: “De beroepscommissie stelt verder vast dat in oktober 2016 door de Staatssecretaris geen helderheid is gegeven over de concrete criteria waaraan klager moet voldoen om op termijn in aanmerking te komen voor onbegeleid verlof en dat die helderheid er thans nog steeds niet is. Noch in het detentieplan van klager noch anderszins is een traject uitgestippeld dat aangeeft op welke termijn, onder welke voorwaarden en met welke opbouw in de verloven klager zou kunnen rekenen op onbegeleid verlof. Dit terwijl klager, die inmiddels ruim 29 jaar in detentie verblijft, een groot belang heeft bij onbegeleid verlof in verband met een positieve beoordeling van zijn gratieverzoek.”.

De staatssecretaris heeft volgens de RSJ geen zorgvuldige belangenafweging gemaakt, en heeft niet onderbouwd waarom het belang van onze cliënt bij onbegeleid verlof thans niet zwaarder weegt dan het maatschappelijke belang bij een ongestoorde tenuitvoerlegging van de straf. Daarnaast moet de staatssecretaris beter motiveren aan welke voorwaarden onze cliënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor onbegeleid verlof.

Binnen 4 weken moet de staatssecretaris een nieuwe beslissing nemen op het verzoek van cliënt om hem onbegeleid incidenteel verlof te verlenen.

Hier kunt u het nieuwsbericht van de RSJ en de einduitspraak lezen. 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl