Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

RSJ: levenslang gestrafte heeft recht op verlof

Op 19 mei 2015 heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den Haag uitspraak gedaan in het beroep dat door de raadslieden mr. H.P. Eckert en mr M.C. van Linde namens hun cliënt Loi Wah C. was ingesteld tegen de beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarbij een verzoek om verlof was afgewezen. Cliënt zit sinds 9 oktober 1987 een levenslange gevangenisstraf uit die hem uiteindelijk door het gerechtshof in Den Haag werd opgelegd.  Uit de beslissing van de RSJ volgt dat ook levenslang gestraften  in het kader van hun resocialisatie in aanmerking kunnen komen voor verlof.

De RSJ heeft overwogen dat de jurisprudentie van het EHRM richtinggevend is voor de vraag of verlofverlening in enige vorm deel behoort uit te maken van de resocialisatie. Deze resocialisatie werd bij cliënt gestart nadat de Staat in september 2014 door de voorzieningenrechter daartoe werd veroordeeld.  Volgens de RSJ volgt uit de jurisprudentie van het EHRM en uit de Penitentiaire beginselwet dat verlof in beginsel onderdeel dient uit te maken van de resocialisatie van een gedetineerde. De RSJ overweegt  onder meer: “Ten einde de mogelijkheid tot resocialisatie ten volle te benutten acht de beroepscommissie het dan ook van belang dat aan klager de mogelijkheid wordt geboden zich – al dan niet onder begeleiding – buiten de inrichting te begeven. Dit past naar het oordeel van de beroepscommissie in de Europese jurisprudentie en is ook van belang voor een zorgvuldige voorbereiding van een gratieprocedure”.

Omdat cliënt veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf, is naar het oordeel van de RSJ incidenteel verlof de meest passende verlofvorm. Deze vorm van verlof kan indien nodig onder begeleiding of bewaking plaatsvinden.  Door de staatssecretaris was onder meer aangevoerd  dat de ongewenstverklaring van cliënt een verlof in de weg zou staan. De RSJ acht die reden niet doorslaggevend “(…) nu de Staatssecretaris de mogelijkheid heeft in uitzonderlijke omstandigheden (bijzondere) toestemming aan klager te verlenen Nederlands grondgebied te betreden.”.

De staatssecretaris moet binnen twee maanden een nieuwe beslissing nemen toegespitst op incidenteel verlof.

Hier kunt u het nieuwsbericht van de RSJ en de einduitspraak lezen. 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl