Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

RSJ: Binnen één maand onbegeleid verlof voor levenslanggestrafte

Op 16 augustus 2017 heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den Haag uitspraak gedaan in het beroep dat door de raadsman mr M.C. van Linde namens zijn cliënt Loi Wah C. was ingesteld tegen de beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarbij een verzoek om onbegeleid verlof was afgewezen. Cliënt zit sinds 9 oktober 1987 een levenslange gevangenisstraf uit die hem uiteindelijk door het gerechtshof in Den Haag werd opgelegd.

Door de RSJ was bij beslissing 27 maart 2017 aan de staatssecretaris opgedragen een nieuwe beslissing te nemen over onbegeleid verlof, omdat een eerdere afwijzing daarvan onvoldoende was gemotiveerd. De staatssecretaris legde die uitspraak naast zich neer en weigerde opnieuw een beslissing te nemen om onbegeleid verlof te verlenen aan C. Tegen die beslissing werd namens onze cliënt opnieuw beroep ingesteld.

Door de RSJ had in zijn eerdere beslissing reeds gewezen op het belang dat klager heeft bij onbegeleid verlof in verband met een positieve beoordeling van zijn zesde gratieverzoek. In de nieuwe beslissing wordt daarbij overwogen: “Uit de stukken blijkt dat ook het na deze uitspraak van de beroepscommissie genoten achtste verlof op 6 mei 2017 goed is verlopen. Daaruit zijn evenmin risico’s of belemmeringen naar voren gekomen die in de weg zouden kunnen slaan aan onbegeleid verlof. Bij deze stand van zaken vraagt klagers belang thans om onbegeleid verlof.

De staatssecretaris wordt nu door de RSJ opgedragen op een nieuwe beslissing te nemen over onbegeleid verlof aan onze cliënt, dat binnen één maand na de datum van de onderhavige uitspraak moet hebben plaatsgevonden.

Hier kunt u het nieuwsbericht van de RSJ en de einduitspraak lezen. 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl