Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

RSJ: Beperkt verlof levenslangsgestrafte vooralsnog niet onredelijk

Op 22 september 2015 heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in Den Haag uitspraak gedaan in het beroep dat door de raadsman mr M.C. van Linde, namens zijn tot levenslang veroordeelde cliënt Loi Wah C., was ingesteld tegen een beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarbij beperkt incidenteel verlof werd toegekend aan onze cliënt​.

De staatssecretaris had deze beslissing op 8 juli 2015 genomen, nadat bij uitspraak van 19 mei 2015 de beroepscommissie een eerder beroep gericht tegen een beslissing van 1 september 2014 gegrond werd verklaard. De bestreden beslissing werd toen vernietigd en de staatssecretaris werd opgedragen om binnen een termijn van twee maanden een nieuwe beslissing te nemen toegespitst op incidenteel verlof, in het kader van de resocialisatie van klager en als onderdeel van zijn detentieplan. De beslissing van de staatssecretaris hield onder meer in dat in het detentieplan wordt opgenomen dat tweemaal per jaar aan onze cliënt​ op zijn verzoek incidenteel verlof kan worden verleend. 

De RSJ is nu van oordeel dat de nieuwe beslissing van de staatssecretaris niet op voorhand als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt en evenmin in strijd is met het EVRM. Het beroep is daarmee ongegrond verklaard. Van groot belang is echter dat de RSJ wel overweegt dat een concrete toetsing pas plaats kan vinden indien sprake is van een (afwijzende) beslissing op een verzoek om verlof. Bij deze toetsing kan het verloop van eerdere verloven dan worden betrokken. De RSJ gaat er bovendien vanuit dat waar sprake is van een dynamisch proces het detentieplan tussentijds kan worden bijgesteld.

De RSJ maakt daarmee duidelijk dat de kaderbeslissing van de staatssecretaris over het verlof niet onbeperkt geldig blijft en dat in de toekomst de verloven mogelijk verder uitgebreid zullen moeten worden. Een en ander hangt dus samen met het verloop van de resocialisatie en de verloven.  

Hier kunt u het nieuwsbericht van de RSJ en de beslissing lezen. 

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl