Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Klacht over levenslang bij EHRM

Deze week werd namens onze cliënt Loi Wah C. een klacht ingediend tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De klacht heeft betrekking op de wijze waarop de levenslange gevangenisstraf in Nederland ten uitvoer wordt gelegd.

De man wordt in deze procedure bijgestaan door mr Mathieu van Linde.

Onze cliënt zit sinds 1987 gedetineerd in verband met een levenslange gevangenisstraf. Nederland is het enige Europese land waar deze straf daadwerkelijk tot aan de dood ten uitvoer wordt gelegd. Alleen via gratie kan een levenslange gevangenisstraf worden verkort. Sinds 1986 werd geen gratie meer verleend aan een in Nederland tot levenslang veroordeelde. Onze cliënt diende vijfmaal een gratieverzoek in, welke alle werden afgewezen. Het laatste verzoek werd op 10 juni 2014 afgewezen.

In de klacht wordt onder meer aangevoerd dat in Nederland aan levenslang gestraften geen reëel perspectief wordt geboden op vrijlating. Ook worden aan hen geen op resocialisatie gerichte activiteiten aangeboden. Ondanks verzoeken daartoe heeft de staatssecretaris tot op heden niet aan cliënt laten weten wat hij moet doen om ooit in aanmerking te komen voor verkorting van zijn straf. Het gratie instrument biedt daarmee in het huidige beleid feitelijk geen enkele mogelijkheid op vrijlating. Deze gang van zaken is in strijd met de artikelen 3 en 5 EVRM.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl