Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Geen gratie voor levenslanggestrafte Loi C.

De minister voor rechtsbescherming heeft bij beslissing van 7 juli 2020 het zesde gratieverzoek van onze cliënt Loi C. afgewezen. Daarmee heeft hij het positieve advies van het gerechtshof Den Haag over dit gratieverzoek genegeerd.

Het gerechtshof was eerder tot de conclusie gekomen dat verdere tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf geen met de strafstoepassing na te streven doel meer dient. Ook was het hof van oordeel dat de verdere tenuitvoerlegging inhumaan is in de zin van artikel 3 EVRM.

De minister heeft dit advies naast zich neergelegd, met als motivering dat hij anders dan het hof van oordeel is dat er ook na bijna 33 jaar nog steeds sprake kan zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij. Deze opvatting is in strijd met het feit dat deskundigen van het NIFP meermalen hebben vastgesteld dat het recidiverisico bij onze cliënt laag is.

Het is volgens de jurisprudentie de minister alleen dan toegestaan van het positieve advies van het hof af te wijken, indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waarmee het hof in zijn positieve advies geen rekening heeft gehouden, en deze van een zodanig gewicht zijn dat die tot afwijking van het positief advies nopen. Onze cliënt en zijn advocaat mr. M.C. van Linde zijn van mening dat hier geen sprake van is, zodat deze afwijzende beslissing op het gratieverzoek onrechtmatig is. Er zal worden bezien welke juridische vervolgstappen zullen worden gezet.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl