Telefoon 050 318 87 50

E-mail info@elzstrafrecht.nl

 

Cassatieberoep levensberoving Lierstraat voor derde maal gegrond

Vandaag, 17 mei 2016, heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van het cassatieberoep dat door mr. M.C. van Linde was ingediend tegen het arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 20 oktober 2014. Het hof had de verdachte, de inmiddels 57-jarige Awid K., in hoger beroep voor de doodslag in 2010 op Fatma Abelaziz veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren.

In cassatie werd door de verdediging aangevoerd dat het hof ten onrechte niet had gereageerd op het verweer van de verdediging dat de redelijke termijn voor berechting was geschonden in de eerste cassatieprocedure.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de redelijk termijn voor berechting inderdaad is geschonden in de eerste cassatieprocedure. Daarnaast is de redelijke termijn opnieuw geschonden in de derde cassatieprocedure. Beide overschrijdingen leiden tot strafvermindering. De opgelegde straf werd door de Hoge Raad verminderd tot 11 jaar en 8 maanden.

Dit is de derde maal dat de Hoge Raad een door de verdediging ingesteld cassatieberoep in deze zaak gegrond heeft verklaard. Eerder gebeurde dat op 9 oktober 2012 en op 24 juni 2014. Toen hadden de klachten betrekking op de bewezenverklaring van moord in plaats van doodslag. Ook toen werd onze cliënt telkens bijgestaan door mr. Van Linde. De zaak is nu definitief afgerond.

De uitspraak is hier te vinden.

 

Eckert Van Linde Van der Zee Advocaten

Bezoekadres

Martinikerkhof 27
9712 JH Groningen
Routebeschrijving »

Postadres

Postbus 3082
9701 DB Groningen

Contact

t. (050) 318 87 50
f. (050) 311 20 46
e. info@elzstrafrecht.nl